Poddębicki Dom Kultury i Sportu

Poddębicki Dom Kultury i Sportu

Poddębicki Pałac-położony w parku miejskim w południowej części miasta. Uchodzi za najpiękniejszy obiekt epoki renesansu w Polsce środkowej. Budowę jego rozpoczął ok.1610 roku wojewoda rawski Zygmunt Grudziński, który po przegranym rokoszu w bitwie pod Guzowem usunął się od polityki i zamieszkał w Poddębicach. Wtedy też przeszedł z kalwinizmu na katolicyzm. Dokończenia budowy dokonał jego syn Stefan, starosta ujski, pilski i bolimowski, który prawdopodobnie dostawił loggię do trzonu dworu i dzięki niej nadał charakterystyczny wystrój przesądzający o oryginalności budowli.